MENU

Hrant Dink cinayetinde yeni izler

Kadınlar miraslarına sahip çıkıyor!

21 Şubat 2017 Madde madde FETÖ/PDY sözlüğü: Ne, nedir? için yorumlar kapalı Okunma: 2317

Madde madde FETÖ/PDY sözlüğü: Ne, nedir?

Her gizli örgüt zaman içinde kendi terminolojisini oluşturur. 1960’lı yıllarda sıradan bir cami imamı olan Fethullah Gülen bir ‘darbe yapma’ aşamasına geldiği 15 Temmuz gecesine kadar geçen sürede büyük bir güce kavuştu. Şimdi başta darbe girişimi başta olmak üzere ‘Paralel Devlet Yapılanması’ olarak adlandırılan bu örgüte yönelik savcılık iddianameleri peş peşe sıralanıyor. Bunların biri de örgütün çok etkin olduğu anlaşılan Antalya’ya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı.

Bu ve benzeri iddianameleri okurken daha çok örgütün işlediği eylemler dikkatimizi çekiyor. Oysa bu iddianamelerde örgütün iç işleyişi ve kullandığı psikolojik yöntemlere ilişkin de çok önemli iddialar var. En önemlisi de örgütün yıllar içinde oluşan bu ‘dili’nin gözler önüne seriliyor. Bu ve benzeri iddianamelere bakarak PDY’nin iç işleyişinde kullandığı bir tür ‘örgüt sözlüğü’ derledik. Bu sözlükte şimdiye kadar bildiklerimizin yanı sıra pek bilinmeyen “örgüt jargonu” da yer alıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede ‘örgütü anlamak için’ bu terminolojinin bilinmesi gerektiği de özellikle vurgulanmış!
Başta bu iddianame olmak üzere yargının dilindeki FETÖ/PDY terminolojisini özet olarak vermeye çalışalım:

Cemaat, Camia, Hizmet Hareketi: Fetullah Gülen, örgütü ve cemaati, hiçbir sıfatı veya ismi kullanmayı tercih etmemektedir. Bu grup kamuoyunda, Fetullahçılar, Fetullah Gülen Cemaati, Camia, Hizmet Hareketi şeklinde isimlendirilmektedir. Fetullah Gülen Cemaati, kendilerine eskiden “cemaat” derken yakın dönemde “camia”, “hizmet hareketi” gibi muğlak, isim olmayan ve kendilerini sempatik göstermeye çalışan bazı ibareler kullanmaktadır.

Mahrem Yerler: Örgüt dilinde Askeri Harp Okulları, GATA, bütün TSK, Polis Kolejleri, Adalet Akademisi, Yargı Kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı ve bazı özel kurumları (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK) ifade eder. Özel mahrem yerler ise silah bulunduran TSK, Emniyet, MİT’tir.

Mahrem Hizmet: Mahrem yer sayılan devletin en önemli kurumlarında örgütün kendi hesabına yürüttüğü hizmete verilen isimdir. Mahrem Hizmet örgüt adına kurumlarda kadrolaşma, abinin veya imamın emrine göre organize hareket etme ve örgüt amacına yönelik verilen görevleri ifa etmektir.

İmam: Örgütün sorumlu yöneticisi olan erkek kişiyi ifade eder. Din bilgisine sahip olması aranmaz. Hiyerarşi içerisinde yer alan örgütün yöneticisi ve raporları toplayan emirleri veren kişidir. Kainat İmamı, Kıta İmamı, Ülke İmamı, Bölge İmamı, Şehir İmamı, Semt ve Mahalle İmamı, Kurum İmamı gibi bir çok değişik pozisyonu vardır.

Tedbir: Fetullah Gülen soruşturma ve takibata uğramamak ve zarar görmemek için kendince bir görüş geliştirerek; yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi, yaptığı bir işi başkasına yüklemeyi, dini emir ve yasaklarla kendini bağlı saymamayı, hukukun etrafından dolanmayı, ahlaki kural kabul etmemeyi, çevresine öğreterek adına tedbir (takiyye) demiştir.

Işık Evi: Örgütün “hücre evi” Işık Evleri’dir. Işık Evleri, örgüte taban kazandırmak, yardım toplamak, çevreye hakim olmak, zeki beyinleri işleyerek Altın Nesil oluşturmak için kurulmaktadır.

Hususi evler: Büyükşehirlerde askeri ve polis okullarının bulunduğu ve bu hizmetlere yönelik hizmetlerin takip ve organize edildiği evlerdir. Mahrem hizmetlerin icra edildiği evlerdir.

Hücre tipi yapılanma: Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı birimdir. Hiçbir hücre diğer bir hücreden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin geliştirilmesinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmek içindir.

Himmet: Örgütün finansmanı için toplanan gerekli ekonomik kaynak elde etmeye verilen isimdir. Örgütün kestiği vergidir. Kamu görevlileri maaşının bekar ise yüzde 15-20, evli ise yüzde 10’unu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur.

Kutsal Hoca Payı: Himmet olarak toplanan paranın yüzde 15’i Fetullah Gülen’in kutsal payı olarak ona yollanmaktadır. ABD’deki ona bağlı bir okul, kuruluş, vakıf parayı alıp örgütün merkez giderlerine harcamakta, kalanı ise Fetullah Gülen’in ve imamların şahsi servetine dönüşmektedir.

İstişare: Bir iş yapılmadan önce örgütün ilgili abisinin veya ablasının emrinde toplanıp karar verme ve icraya geçmek için yapılan örgütsel toplantıdır. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık belli periyotta rutin yapılan cemaat hücre evi toplantısıdır. Üst yöneticilerden gelen emirlerin uygulanması için bir araya toplanmaya verilen isimdir.

Tart: Emre uymamak, itaat dışına çıkmak veya disipline başkaldırmak, verilen görevi yapmamak suretiyle diğer şekillerde ikaza rağmen bunda devam eden ve örgüte tekrar kazandırılması mümkün olmayacağı anlaşılan ve hain ilan edilen kişinin örgütten kovulmasıdır. Bu kişilere zecr tokadı vurulur, üzeri çizilenlerden olur, hayatının kalanı zehredilir.

Şefkat Tokadı: Örgüte göre, kötü iş yapan (genellikle abi veya ablanın talimatına uymakta ihmal gösteren) kişinin tanrı tarafından bir kötülükle ikaz edilmesidir.

Abi: Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusudur. Ev abisi, yalnızca evin idaresinden mesuldür. Abilik, cemaatte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belirler. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir.

Ablalık:
 Abiliğe paralel olarak kadın ve kızlar için ablalık makamı vardır.

Sadakat Testi: Örgüte kazandırılan ve örgüt amaçlarına göre eğitilen bir üyenin aldığı örgütsel narkozun tesiri altında kıvama geldiğini, davaya adanmışlığını ve yeterince örgüte bağlanıp bağlanmadığını abi veya ablanın sınaması, teste tabi tutmasıdır.

Kafalama: Örgütle organik bağı olmayan bir kişinin, şirin gözükerek kendine bağlaması, sempatizan hale getirmesi veya himmet vermeye razı hale getirilmesidir.

Parlatma: Örgüt çok iyi reklam ve imaj yapıcıdır. İstediği kişilerin reklamını yapıp bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Buna örgüt terminolojisinde parlatma denir. Bir makama atanması için kişinin önceden hazırlanıp onun adına mükemmel özgeçmiş oluşturma, atamayı yapacak kişiler nezdinde üstün özelliklerini değişik kişiler eliyle yaptırma, basın yayında övgüler yapma, kurum içinde atama öncesi o kişi hakkında olumlu dedikodu çıkarma, nihayet atanması için her türlü tavassut girişimi parlatmanın değişik şekilleridir.

Mahrem Toplantı: Örgütün ilgili biriminin çok gizli tuttuğu ve üstten alınan bir emrin nasıl icra edileceğinin tespit edildiği ve görevlendirmelerin yapıldığı toplantılardır. Bu toplantıya, örgüte çocukluğunda girenler katılabilir ama sonradan örgüte katılanlar alınmaz.

Fetih, Fethetme, Fetih Okutma: Örgüt, kamu idarelerinde kadrolaşmaya fetih demektedir. Fetih okutma ise kamu idarelerine giriş için yapılan sınavlardan önce soruların elde edilerek öğrenci veya gençlere önce yemin ettirip daha sonra cevaplarıyla birlikte çözdürülerek sınavı kazanmasını sağlamaktır.

Altın Nesil: Fetullahçı öğretiyi benimseyen, örgüte ve öndere sadakatle itaat eden ve bu örgütün içinde yer alan kişilerin genel adıdır. Beklenen nesil, kutsiler ordusu, muhabbet fedaileri, gönül erleri, ışık süvarileri olarak da ifade edilmektedir.

Comments are closed.